Thông tin thanh toán

Lưu ý 1:

- Số tiền nạp tối thiểu là 100,000 đồng/lần. Tối đa là 50,000,000 đồng/lần. (Khuyến mãi 50% giá trị nạp cho lần đầu tiên)

- Số tiền thấp hơn số tiền tối thiểu và cao hơn số tiền tối đa sẽ không được nạp và chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý vị.

Lưu ý 2:

Khi nạp tiền bằng việc chuyển khoản qua ngân hàng, bạn vui lòng để nội dung chuyển khoản như sau: "NAP123 Email của bạn" hoặc "NAP123 Số điện thoại của bạn"

Ví dụ bạn nạp 1,000,000 đồng vào tài khoản email truongthanh839@gmail.com với số điện thoại 0986669xxx. Lúc chuyển tiền, nội dung ghi là: NAP123 truongthanh839@gmail.com hoặc NAP123 0986669xxx

Chúng tôi sẽ check tự động trong vòng 01 phút - 30 phút để nạp tự động vào tài khoản cho bạn. Nếu sau 30 phút hệ thông chưa cộng tiền cho tài khoản bạn có thể SMS tới số điện thoại 093 6868 893 theo cú pháp: NAP123 email NgânHàng.

Ví dụ: NAP123 truongthanh839@gmail.com ACB gửi tới 093 6868 893

 

Dưới dây là danh sách các ngân hàng quý vị có thể nạp tiền vào tài khoản:

 

+) Ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng TMCP  Ngoại Thương Việt Nam)
             

    -  Số tài khoản: 0031000203143
    -  Chủ tài khoản: Đặng Quang Vinh
    -  Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank)

+) Ngân hàng TECHCOMBANK (Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam)

  techcombank
 
    -  Số tài khoản: 19030541561029
    -  Chủ tài khoản: Đặng Quang Vinh
    -  Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

+) Ngân hàng Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)
              

    -  Số tài khoản: 104005992714
    -  Chủ tài khoản: Đặng Quang Vinh
    -  Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)


+) Ngân hàng AGRIBANK (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)
  logo ngan hang mbbank
 

    -  Số tài khoản: 2540107999789
    -  Chủ tài khoản: Đặng Quang Vinh
    -  Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBbank)

Trân trọng!